Bij zichtbaar licht spectrometrie meet je met de lichtkleur die de stof het meest absorbeert. Dat is de complementaire kleur in de kleurencirkel. 

UV-licht kun je niet zien maar je kunt er wel mee meten. Je gebruikt dan een kwarts cuvet, deze laat uv-licht doortot circa 200 nm.

Je past bij de meting de wet van Lambert-Beer toe. Deze zegt dat... de gemeten extinctie afhangt van stof-concentratie, weglengte en soort stof:

E = ε × c × l

Bij een spectrometrische bepaling stel je altijd ten minste E = 0,000 in met de blanco in de lichtweg.

De fotometer zelf stelt nog T = 0,00 in bij geblokkeerde lichtweg. Bij sommige apparaten of als extra controle doe je dat zelf.

Voor de duidelijkheid :

 

 

* Onderbroken lichtweg

- er valt geen licht op de detector

- Je stelt in:  T = 0,0%   (Maak niet de fout hier E = 0,000 in te stellen!!!)

Deze instelling hoef je meestal niet zelf te doen. Een moderne fotometer doet dit zelf bij de opstartprocedure. Maar... het kan voorkomen dat je het toch wilt controleren. Je moet dan de lichtweg echt blokkeren met een schuifje van de fotometer of door voorwerp in de cuvethouder te plaatsen.

 

 

 

* Blanco in de lichtweg

- de blanco zit in de cuvet

- Iblanco is iets kleiner dan I0 maar je hoeft hier verder geen rekening mee te houden, omdat de fotometer toch rekent met Ib in plaats van de "echte" I0.

- Je stelt in: T = 100,0% of  E = 0,000.

 

 

 

* Lichtweg met het monster in de cuvet

- monster in de cuvet

- Imonster is (veel) kleiner dan I0 of Iblanco

- T ligt tussen 0% en 100%

- je leest meestal af: Extinctie (Absorbance)

 

 Met een animatie van de Wet van Lambert-Beer kun je hier oefenen.

Merk op dat het Engelse Absorbance in de animatie is vertaald als 'absorptie'. Dat moet natuurlijk zijn: Extinctie.

en verder...


Test

Kruiswoord

Antwoorden opg h8