Sommige moleculen kunnen licht geven. We noemen dit chemisch licht luminescentie. Je kent vast de "light stick"  wel. Een kunstof buisje waar chemicaliën in zitten die als ze met elkaar reageren licht geven. Chemoluminescentie zeggen we dan. Een nog mooier voorbeeld is het vuurvliegje of glimwormpje. Een glimworm laat in het uiteinde van zijn lichaam een biochemische reactie verlopen waardoor hij licht geeft. Een manier - voor de mannetjes - om een vrouwtje te vinden en andersom. Ook, zeggen biologen, om vogels af te schrikken: "wij zijn niet eetbaar...."

 

Fluorescentie

Voor de laboratoriumpraktijk is een speciaal geval van luminescentie van belang: fluorescentie. Bij fluorescentie meten we de intensiteit van het uitgezonden licht. Bij lage concentraties is de emissie evenredig met de concentratie. Dat komt goed uit: in het analytisch lab meten we graag lage concentraties! Jammer genoeg kunnen niet zoveel stoffen fluoresceren. Maar als ze het doen dan kun je de concentratie meten.Fluorescentie verloopt als volgt: {module animfluorescentie} - Een molecuul absorbeert elektromagnetische straling van korte golflengte, meestal: uv-licht. Het molecuul komt in "aangeslagen toestand". We zeggen: geëxciteerd". Het ingestraalde licht noemen we: de excitatiegolflengte.

-Het molecuul verliest energie door botsingen met andere moleculen, we noemen dit: relaxatie.

-Het molecuul verliest de rest-energie weer door emissie van straling. Wel van langere golflengte dan die werd geabsorbeerd.

De geëmitteerde straling gaat alle richtingen uit.

Verloopt dit proces snel dan is het fluorescentie. Verloopt het proces langzaam dan is het fosforescentie. Fosforescentie is "nalichten" terwijl fluorescentie meteen gebeurt. Fluorescentie wordt gebruikt om concentraties te meten. Het zijn vooral starre moleculen met dubbele bindingen die fluoresceren.

De hoofdzaken bij fluorescentiemetingen:

-Er is een monochromator voor de excitatie-golflengte. Deze moet je dan ook instellen op de juiste golflengte.

-Er is een monochromator voor de emissie-golf. Ook deze golflengte moet je instellen.

-De emissie wordt gemeten haaks op de excitatie-golf. De fluorescentie is in alle richtingen.

 En verder....


Test hoofdstuk 11

Kruiswoord hoofdstuk 11

Antwoorden opg h11