Massaspectrometrie is een apart vak. Voor de laboratoriumroutine is het belangrijk als detectie na ICP, GC of HPLC. De deeltjes (atomen, moleculen) die de massaspectrometer binnenkomen worden omgezet tot positieve ionen. Daarna worden deze ionen gescheiden op massa/lading en gedetecteerd.

Het liefst hebben we ionen met als ladingsgetal (z): 1+. Verder is het mooi als de moleculen niet al te veel uit elkaar vallen. Als een molecuul nog heel is maar wel een ladingsgetal van 1+ heeft, dan kun je de molecuulmassa meteen uit het spectrum aflezen! De piek die hier bij hoort noemt men de "parent peak". Vlak naast de parent peak vind je vaak een veel kleiner piekje dat een 1 u grotere massa heeft. Dit is ook een molecuulpiek maar dan met één C-13 isotoop in het molecuul. Dit is dan een extra aanwijzing voor de molecuulmassa! Zie hieronder ethanol:

 

 

Er is over dit onderwerp best veel te vinden op het web. Hieronder een selectie die qua niveau aansluit bij het hoofdstuk:

 Eenvoudige uitleg in het Nederlands op de "Al je vragen" site.

Uitstekend filmpje,  maar wel Engelstalig, gewoon een paar keer op je in laten werken.... youtube.

Werking van een Quadrupool.

Een mooi filmpje over de reis van moleculen in een massaspectrometer.

En verder.....


Test hoofdstuk 13

Kruiswoord hoofdstuk 13

Antwoorden hoofdstuk 13