Elke analysetechniek is een specialisme. Zo ook de technieken van de elektrochemie. In hoofdstuk 16 vind je alleen een algemeen overzicht en geen diepgaande theorie. De meest voorkomende elektrochemische analyse is de potentiometrie. Op bijna elk laboratorium een gebruikte analyse. Daarom een apart hoofdstuk over dit onderwerp: Hoofdstuk 17. De overige elektrochemische technieken worden hier globaal genoemd. Een beknopt overzicht:

Coulometrie

 • In principe is coulometrie hetzelfde als titreren.
 • Je titreert met een titrant die aan de elektrode wordt gegenereerd.
 • Je hoeft geen titrant in voorraad te houden.
 • Je hoeft de sterkte (titer) niet te bepalen.
 • Je meet (het apparaat doet dit voor je) de stoomsterkte (I) en de tijd (t).

Voorbeelden:

Ag  -->  Ag+  +  e      het Ag+  reageert nu met Cl-,  zo wordt het chloride gemeten.

2 I-   -->   I2  +  2 e    het I2  reageert nu met bijvoorbeeld  SO2 en H2O, zo wordt het watergehalte gemeten.

Belangrijke formules:  q = I x t    en:  n = q / F

 Conductometrie

 • Je meet het omgekeerde van de weerstand: de geleidbaarheid in Siemens.
 • Hoe meer ionen in de oplossing des te hoger de geleidbaarheid.
 • Kan gebruikt worden voor het bepalen van een titratie-eindpunt.
 • Wordt veel gebruikt voor bepaling van het zoutgehalte (hoeveelheid ionen) in drink-, afval, oppervlakte- en zeewater.

Voorbeeld:

Bij een zuur- basetitratie is er voor het eindpunt veel zuur (of base) en na het eindpunt veel base (of zuur). De geleidbaarheid is minimaal in het equivalentiepunt. Door voortdurend de geleidbaarheid te meten kun je grafisch dit minimum vinden. Kost veel tijd en wordt daarom niet algemeen toegepast maar in bijzondere gevallen kan het.

Belangrijke formules:  G = 1 / R    G = γ x A / l

Bi-amèrometrie

 • Bi-ampèrometrie is een eindpuntbepaling.
 • Je meet de sterkte van een heel geringe stroom tussen twee Pt-elektrodes.
 • Vaak in combinatie met coulometrische titratie.

 

Polarografie

 • Je meet een grensstroom bij een voor het deeltje typerende spanning, met een kalibratiecurve wordt hiermee de concentratie bepaald.

De algemene toepassing gebruikt een kwik-elektrode die langzaam druppelt. Het elektrode-oppervlak is daardoor steeds schoon.

 

Test hoofdtuk 16

Kruiswoord hoofdstuk 16

Antwoorden opgaven h16