{module animatoomabsorptie}

Atomen kunnen straling absorberen. Het atoom neemt een foton op. Een elektron beweegt dan naar een hoger gelegen schil. En dus naar een hoger energieniveau. Het atoom komt dan in "aangeslagen toestand". Het is wel nodig om te zorgen voor losse atomen. Dus atomen in de gasfase. Dat lukt alleen bij hoge temperatuur.  De te meten stoffen moeten worden "geatomiseerd". Bij AAS gebeurt dat in een vlam of in een "oven".

Een dergelijke "grafiet oven" is maar een klein koolstof buisje. Twee van zulke buisjes staan hieronder:

 

 

 

 

De meting bij AAS gebeurt door de te meten component opgelost in een vlam te brengen of in een koolstofoventje. Door verhitting verdamt de vloeistof en komen er vrije atomen in de vlam of de oven.

Het gaat over absorptie van licht. Hierbij geldt de wet van Lambert-Beer: De extinctie is evenredig met de concentratie en de weglengte:

Hieronder een sterk vereenvoudigd schema van een AAS-spectrometer. In dit geval van Perkin Elmer.

Wat valt op?

*  de monochromator komt ná de vlam (of oven)

*  er zijn 8 lampen beschikbaar

*  de lichtbundel loopt niet rechtlijnig via spiegels maar gaat door glasvezelkabel!

 

 

Aan video's is er veel te vinden, maar: veel van slechte kwaliteit, chaotisch, langdradig of commercieel. Een van de beste uitlegjes is nog van Katherine die je in vlot maar soms onverstaanbaar Engels uitlegt hoe het AAS apparaat er uit ziet. Toch redelijk duidelijk.

En een heel simpele demo van hoe je een monster toevoert bij vlam-AAS.

Als je het in plaatjes nog eens langs wil lopen bekijk dan deze pdf.

 En verder....


 Is er natuurlijk de test hoofdstuk 9 en het kruiswoord h 9.

Antwoorden opgaven h9