In een alkaan heeft elk C-atoom 4 bindingen. Elk C-atoom is het midden van een tetraëder.  Elke binding is vrij draaibaar. Een molecuul kan daardoor allerlei ruimtelijke vormen aannemen zolang de bindingen niet verbroken worden. Hieronder: enkele willekeurge ruimtelijke toestanden van het butaan-molecuul.
 
 confbutaan
Enkele conformaties (willekeurige ruimtelijke toestanden) van butaan.
 
 
 
 
In een alkeen zijn ten minste 2 koolstofatomen aan elkaar gebonden met een dubbele binding. De dubbele binding is niet vrij draaibaar. Hierdoor zijn er twee moleculen: cis (zijgroepen naar elkaar toe) en trans (zijgroepen van elkaar af). Hieronder de twee configuraties van 2-buteen.
 
  
Trans-buteen en cis-buteen.  
 
Dan hebben we nog spiegelbeeld isomerie: twee moleculen met dezelfde brutoformule maar ruimtelijk toch verschillend. Het voorbeeld uit paragraaf 16.7 hier nogmaals. Melkzuur (ethaanzuur) bestaat in 2 modellen: D-melkzuur, de OH-groep op het middelste atoom zit rechts (als de zuurgroep omhoog wijst).  En L-melkzuur. Dan staat de OH-groep naar links (zuurgroep naar boven). Beide molecuulmodellen staan hieronder.
Bedenk dat elke binding (nou ja: behalve de dubbele) draaibaar is. Bedenk dat de -COOH en de -CH3 groepen daarom elke stand kunnen aannemen. Maar niet de OH-groep aan het middelste atoom!
 
 
 
 
En verder ....

Maak je natuurlijk weer de eenvoudige  test. En de wat moeilijkere test. Voor het leren van nieuwe woorden is het kruiswoordraadsel 16 weer nuttig!