Massaconcentratie is massa opgeloste stof per volume-eenheid. In formule:   

ρ(B)     massaconcentratie stof "B"   (g/L, mg/L, mg/mL enz.)

m (B)   massa stof "B"     (g, mg)

          volume oplossing  (L, mL)

Voorbeeld

We lossen 500 mg stof op tot 250 mL en maken een verdunning van 10 mL in een kolf van 100 mL:

 

rekenwijze 1:  met hoeveelheid

Ziet er bewerkelijk uit maar het valt wel mee: je zet steeds kleine stapjes met hoeveelheid stof.

* de eerste oplossing bevat 500 mg stof

* in 1 mL is dat: 500 mg / 250 mL = 2 mg

* we nemen 10 mL dus daarin zit: 10 x 2 = 20 mg

* deze 20 mg komt in het totale volume van 100 mL, dat is 0,10 liter

* de nieuwe concentratie wordt dus:   ρ =  20 mg /   0,10 L =   200 mg/L

rekenwijze 2: met concentratie

Deze rekenwijze werkt sneller maar je moet goed met verhoudingen kunnen rekenen, je berekent eerst de concentratie en dan verdun je deze.

* de eerste oplossing bevat 500 mg in 250 mL, dat is 0,25 L

* de concentratie is dus:   ρ =    500 mg / 0,250 L =  2000 mg/L             

* de oplossing wordt verdund van 10 naar 100 mL, verdunningsfactor: 10 x. Dat wil zeggen: de concentratie wordt 10 x zo klein.

* nieuwe concentratie:   2000 mg/L / 10   =  200 mg/L

En verder..

Maak je natuurlijk de test hoofdstuk 4   en misschien ook de test op niveau 4. Deze is niet eenvoudig. Hieronder wordt opgave 16 uit deze test nog even voorgedaan.

Opgave 16 test hoofdstuk 4 n4:

We maken 2,50 liter verdund salpeterzuur met 0,10 % HNO3, dichtheid 1,00 g/mL.

We gaan uit van een voorraadoplossing met 65,5 %(m/m) HNO3 dichtheid: 1,40 g/mL.  Hoeveel ml van de voorraad moeten we verdunnen tot 2,50 L?

Verstandig om even een schets te maken:                                           

Tijdens het verdunnen voeg je water toe. De hoeveelheid HNO3 die opgelost is, verandert niet. Dus: begin en eindoplossing bevatten evenveel HNO3.

0,10% van 2500 g is: 2,50 g HNO3.  Zoveel zit ook in V mL voorraadoplossing.  Dus:    V x 1,40 x 0,655 = 2,5  Bereken V:  2,73 mL.

V x 1,40 x 0,655 = 2,5 want:

V mL

V x 1,40  g oplossing

V x 1,40 x 65,5 % g opgeloste stof (HNO3)