Massaconcentratie is massa opgeloste stof per volume-eenheid. In formule:   

ρ(B)     massaconcentratie stof "B"   (g/L, mg/L, mg/mL enz.)

m (B)   massa stof "B"     (g, mg)

V           volume oplossing  (L, mL)

Voorbeeld

We lossen 500 mg stof op tot 250 mL en maken een verdunning van 10 mL in een kolf van 100 mL:

 

rekenwijze 1:  met hoeveelheid

Ziet er bewerkelijk uit maar het valt wel mee: je zet steeds kleine stapjes met hoeveelheid stof.

* de eerste oplossing bevat 500 mg stof

* in 1 mL is dat: 500 mg / 250 mL = 2 mg

* we nemen 10 ml dus daarin zit: 10 x 2 = 20 mg

* deze 20 mg komt in het totale volume van 100 ml, dat is 0,10 liter

* de nieuwe concentratie wordt dus:   ρ =  20 mg /   0,10 L =   200 mg/L

rekenwijze 2: met concentratie

Deze rekenwijze werkt sneller maar je moet goed met verhoudingen kunnen rekenen, je berekent eerst de concentratie en dan verdun je deze.

* de eerste oplossing bevat 500 mg in 250 ml, dat is 0,25 L

* de concentratie is dus:   ρ =    500 mg / 0,250 L =  2000 mg/L             

* de oplossing wordt verdund van 10 naar 100 ml, verdunningsfactor: 10 x. Dat wil zeggen: de concentratie wordt 10 x zo klein.

* nieuwe concentratie:   2000 mg/L / 10   =  200 mg/L

En verder..

Maak je natuurlijk de test hoofdstuk 4   en misschien ook de test op niveau 4. Deze is niet eenvoudig. Hieronder wordt opgave 16 uit deze test nog even voorgedaan.

Opgave 16 test hoofdstuk 4 n4:

We maken 2,50 liter verdund salpeterzuur met 0,10 % HNO3, dichtheid 1,00 g/mL.

We gaan uit van een voorraadoplossing met 65,5 %(m/m) HNO3 dichtheid: 1,40 g/ml.  Hoeveel ml van de voorraad moeten we verdunnen tot 2,50 L?

Verstandig om even een schets te maken:                                           

Tijdens het verdunnen voeg je water toe. De hoeveelheid HNO3 die opgelost is, verandert niet. Dus: begin en eindoplossing bevatten evenveel HNO3!

0,10 % van 2500 g is: 2,50 g HNO3.  Zoveel zit ook in V mL voorraadoplossing.  Dus:    V x 1,40 x 0,655 = 2,5  Bereken V:  2,73 mL.

V x 1,40 x 0,655 = 2,5 want:

V mL

V x 1,40  g oplossing

V x 1,40 x 65,5 % g opgeloste stof (HNO3)