Reacties zijn er in verschillende soorten. Aan de reactievergelijking kun je zien wat er eigenlijk gebeurt. Worden er elektronen uitgewisseld (redox)? Worden er protonen uitgewisseld (protolyse, zuur-base)? Aan de reactievergelijking kun je het zien. De reactievergelijking vertelt het chemische verhaal..
 
Welk reactietype:     1   Redoxreactie        2   Synthese       3   Ontleding       4  Protolyse  hoort bij elke afbeelding (A, B, C, en D)?
 
 
 De snelheid van een chemische reactie hangt af van....
 
  1. Aard van de stoffen, de ene stof reageert sneller dan de andere. Ook al gaat het om het zelfde type reactie. Denk maar aan de reactie met water van de metalen Li-Na-Rb-Cs deze reactie verloopt steeds sneller.
  2.   Temperatuur: hoe hoger de temperatuur des te sneller de reactie. Een vuistregel: 10 graden warmer is 2,5 maal sneller.
  3. Verdeling van (vaste) stof. Een ijzeren spijker brandt niet. Maar ijzerpoeder is wel brandbaar. Fijn verdeelde stoffen kunnen zelfs exploderen met luchtzuurstof. Stofexplosies.
  4. Soms kan een  katalysator helpen.
  5. Inwerking van licht
  6. Concentratie
 
 
Docent Siegert Kooij legt het nog eens uit: warmte-effect. En ook: reactiesnelheid.
 
De docent legt het nog eens uit:  evenwicht.  En: soorten evenwicht.  En:  evenwichtsvoorwaarde.
 
 
En verder.....

Antwoord bovenstaande vraag: 1-D, 2-C, 3-B, 4-A