frontorg200Hallo, welkom bij Organische chemie voor het beroepsonderwijs.

Koolstof is een bijzonder element. Ook in de natuur komt koolstof veel voor. Alle organische stoffen zijn opgebouwd uit koolstofatomen. Hierdoor is koolstofchemie of organische chemie een apart vak. Wel een vak voor specialisten.
De echte specialist grijpt dan al gauw naar Engelstalige literatuur. In het Nederlands zijn er dan ook niet veel boeken over organische chemie. Het boek Organische chemie voor het beroepsonderwijs is gemaakt met als richtlijn de leerstof van de chemische richting van het middelbaar laboratoriumonderwijs.

In het menu staan de hoofdstukken.
Elk menu-item heeft sub-items:

- een meerkeuze test van het hoofdstuk,
- een kruiswoordraadsel om te oefenen met de vaktermen,
- de antwoorden van de opgaven die in het hoofdstuk staan.

 

De animaties en video's zijn geselecteerd om aan te sluiten bij de leerstof in het boek.  De video's laten zich meestal goed afspelen. Jammer genoeg is dat niet het geval met animaties. Deze werken vaak alleen als op de PC hulpprogramma's zijn geïnstalleerd.

  • Flash-animaties:  Adobe flash player,
  • Quick time movies: Quick time player,
  • Javascript is soms ook nodig.

Met een PC is dat geen bezwaar maar op tablets en smartphones zal dit vaak een probleem zijn.