Chemische analyse kruiswoord 9

Vul het kruiswoord in. Klik eventueel op "controleer antwoord". Als je vastloopt, vraag dan met "hint" om een letter.
 1     2                   
                     
3                  4       
                     
  5               6        
                     
  7        8               
                     
  9                     
                     
   10               11       
12                       
13                14         
                     
  15                     
                  16     
    17                   
                     
                     
    18                   
             19          
                     

Horizontaal:

1. Hiervoor gebruiken we onder meer een deuteriumlamp.
3. Verbeteren van de apparaatinstellingen.
4. Holle kathodelamp
5. Verschijnsel dat p-elektronen in een magneetveld kunnen verschillen in potentiële energie.
6. Electrodeless Discharge Lamp.
7. Toevoeging aan de kalibratiekolfjes (ijklijnkolfjes) om de invloed van de matrix op te heffen.
9. Emissie van een langere golflengte dan de geabsorbeerde.
10. In plaats van een vlam, om lagere detectiegrens te krijgen.
13. Niet emissie maar ...
14. Onderdeel om signaal te moduleren.
15. Hiervoor gebruik je een chopper.
17. In gasfase brengen van de te meten element.
18. Veel gebruikte brandstof bij AAS.
19. Toevoeging aan het monster om een storing op te heffen of te verminderen.

Verticaal:

2. Wordt bij grafietoven-AAS doorlopen gedurende de meting.
4. Van sommige elementen zoals As, Sb, Sn... maken we voor AAS-meting een....
8. Atomaire absorptie spectrometrie.
11. Monster introductie met steeds een vast volume.
12. Chemische samenstelling van het monster (met mogelijk storende stoffen).
16. Niet absorptie maar ....